Main menu

***

Мый регыд торйöдчылам, кыла,

Но шудöс некыдзи ог видз,

И муна быд лунъясьыс ылö,

Мед вöртi шöйтны, прöстö сiдз.

 

Син водзтi кольöм кадыс пышйö.

Лыс кöр да пув кор сорöн тшай.

И татшöм здукö весиг пыста

Кор сьылö, чайтсьö - колипкай!

 

Тадз муна, мудз и дöзмöм вунö,

Но гажтöмтчи нин - лöнь оз ков.

И бара олöм гыас суна,

Тэ кевмöмöн кöн кутсьö лов.

Print Friendly, PDF & Email