Main menu

"Umom Rossiö ne ponətğ" F. Tötçev

 

İstədik ki, yaşayaq

Avropalılar kimi;

Ümumdünya "selində"

Üzmək eşqinə düşdük,

Kimələrlə vidalaşdıq,

Kimlər ilə öpüşdük?

Hər şеу tərsinə döndü.

 

Ötükcə günlər, aylar,

Yoxsullar yoxsullaşdi,

Varlılar varlandılar.

Sınaqlardan çıxıbdı

El sözü; dürüst, dərin

Azadlıq, qardaşlıq da

Xəyalıdı giclərin.

 

Guya ürəyi yanır

Bizimçün fransızın?

İndi başqa döngədə

Ağlarıq sızın-sızın...

Öldürmə günahkarı.

Bu sahibsiz naxırı.

Tənha qoymaz ki, Tanrı.

Print Friendly, PDF & Email