Main menu

İşləməkdən yanıma düşdü qolum

Hə əllədşim, işlər yarımçıq qaldı

Bilmədim ki, nəcə böyüdü oğlum,

Bilmədim ki, anam nесə qocaldi?

 

Məğrurluq başıma bir bəla oldu

İnsanlar içində qaldım yalqiz, tək.

Canım min acıya mübtəla oldu

Bilmədim ki, nədən üzüldü ürək?

 

Bu dünya haqqında axı nə deyim

Yollar haçalanır, yolu özün seç.

Elə zəbf olunub mənim ürəyim,

Orda Allaha da yer qalmayıb heç.

Print Friendly, PDF & Email