Main menu

Şirvanşahlar sarayının yanında

Bir qadın yaşayır… qadın? yox pəri

Evinin tavanı alçaq olca da,

Səmaya açılır pəncərələri…

 

Dəniz bərq yurardı Günəş doğanda

Üfüq füruzəyi şölə saçardı

Gəmilər körfəzdə yırğalananda.

Sərçələr küçədə dən axtarardı

 

Burda minarələr göyə millənir,

Zamansa uyumuş dar dolanlarda

Onlara yetməyir nə səs, nə səda

Hər kəs öz işinə-gücünə gedir.

 

Qadınsa yatırdı. Qadın bimirdi,

Onun qarşısında suçludu dünya

Qadınsa yatırdı, qadın bimirdi

Ona varliğıyla borculudu dünya…

Print Friendly, PDF & Email