Main menu

Yüzə qədər saydım ki,

Gözümə yuxu getsin

Bu uzun gecə bitsin…

Saydım, dübarə saydım

Yüz gəlib minə çatdı…

Bu yağişlı gecədə

Ürəyim narahatdı…

 

Heç özüm də bimirəm

Nə səbəbə, nə üçün,

Axı nə olub mənə?

Hər şeyin günahkarı

Bəlkə elə yağışdı?

Yəqin əlbət yağışdı.

Tap, turup Gecə yarı.

Donmuş bağlara axır

…Bu yağışın suları.

 

Küçələrdə kimsə yox

Bayırda qaranlıqdı.

Könül, məni az danla

Nə ola, yağış yuya

Mənim günahlarımı

Sənim günahlarınla.

Print Friendly, PDF & Email