Main menu

Siz allah, bir qədər asta danışın

Dünya bir qəribə vüsət içində

Ay da boylanaraq çardağımızdan

Izləyir bizləri heyrət içndə.

 

Yorulub, sürünür Ayın işığı

Amma qaranlığa qənim kəsilir

Kimsəsiz görünür Ayın işığı

Küçə fənərləri söndücə bir-bir.

 

Üfüqün rənqindən qızarır damlar

Bu sabah necə də mən dəxtiyaram

Siz allah, bir qədər asta danışın

Onsuz da sizlərə qulq asmıram.

Print Friendly, PDF & Email