Main menu

Aza qane ol ki, sən

Çətinə düşməyəsən...

Bunu çevir vərdişə,

Bela yaşa həmişə.

 

Bu qarışıq zamanda,

Çayın axarına üz.

Hər anın qədrini bil,

Ürəyini saxla düz.

 

Hərə bir hava çalır.

Bu axında dəbdən qaç,

Heç nəyə əsir olma,

Dərdini Tanryıa aç.

 

Öz yolunda addımla,

Yorulanda əylən, dur.

Bir şeyi yadda saxla,

Allah hər şeyi görör.

Print Friendly, PDF & Email