Main menu

Што мне запомнлася Празе –
Дык гэта званы.
Ранцай, кал яшчэ не развднела,
Чуся х перазвон,
Гулка звнел яны,
Пералвался х гук,
Срэбныя крыштальныя,
Нбыта раншняе неба,
Цмяна-зялёныя,
Нбы лстота на бульварах,
Памаранчыкава-чырвоныя,
Як дахока пасля дажджу.
Пражскя званы –
Музыка лета мнулага,
Рэха дзнага кахання
апошняй сустрэчы з табою
Ля трамвайнага прыпынку,
Дзе рэйк
Цмяна мгцяць
У неонавай мгле…

1983 г.

Print Friendly, PDF & Email