Main menu

Snad někdo, skryt v pozadí, rozpoutal divoké hrátky

a na Rusko valí se bouře a krvavé zmatky.

Už zas řeči o Bohu, ďáblu a svobodě sílí,

už zas není zaseto, na polích vyroste býlí.

To hanba a hněv už jsou vysety, čertovo sémě,

a plamenem rozbroje znovu se naplní země.

Už láska nás nespojí, nic nezmohou karabáče.

Teď čekejme na proudy potu a krve a pláče.

Už hoře a bezmocnost na hrdle smyčku nám váže

a chuďasi hrozivě zdvíhají kostnaté paže,

už jeřábi křičí a zvony tak poplašně znějí

a na hřbitov u cesty kříže se nemohou vejít

a ústa se nedotknou křížku, jen žalostně úpí,

a nad matně blýskavé kupole vzlétají supi.

I soumrak, i rozbřesk jsou krvavé v zběsilém tanci.

Už zas tažení na Moskvu chystají samozvanci.

Jsou nad Ruskem mlhy tak rudé, jak krev kdyby tekla,

a Lžidmitrij, ten už se nebojí snad ani pekla.

Print Friendly, PDF & Email