Main menu

Мин ходайга биктә ышанам

Әммә ләкин бүген миңә кыен

Җаным аланында сугыш бара

Сугышт ан соң әйтче ни кала

Кара төндә шәмем янганда

Укый укый берни аңламый

Китабымны бер як читкә ташлыйм

Җаным яна берни тыңламый

Әммә ләкин мин саңгырау түгел

Галәм җырын күктә ишетәм

Ходайкаем кайтар миңә ишетү

Ишетүсез миңә ярамый.

Print Friendly, PDF & Email