Main menu

Дуно эше, я, марлуэ на карыны,
Куке сильтОл вожомытске сьОд инъёсын,
Сюлэм вадьсын кутске ке бышканы
Мурт палъёсын, узыр шаеръёсын.

Куку кОт – тыр, йырыд но кудЗемын.
Куке юртад ваньмыз тырмыт.
Котыръёсад нош ваньмыз куашкамын.
Алдэт эгес пушкын – ёркыт.

Тон вера вал – маар карыны,
Кызьы сюлмаськонме няськатыны,
Куке синпОртмоос котыр бергалляло,
Кын сюрестЙ лымыосын пельтытскыло…

Print Friendly, PDF & Email